• 211 850 40 50
 • support@infostep.gr

Μετατρέψτε τις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης σας σε Αποδοτικές κινήσεις – Κεφάλαιο E.R.P.

 • Μετατρέψτε τις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης σας σε Αποδοτικές κινήσεις – Κεφάλαιο E.R.P.

  Μετατρέψτε τις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης σας σε Αποδοτικές κινήσεις – Κεφάλαιο E.R.P.

  Η Infostep.gr σας παρουσιάζει τις δυνατότητες της εφαρμογής Κεφάλαιο E.R.P. (σχετικά με την Αποθήκη και τη Διαχείριση Ειδών Με Χρώμα – Μέγεθος)

  Μην αφήνετε το χρόνο να κυλάει άδικα γιατί όπως είπε και ο Napoleon Hill «Μην περιμένεις. Ο χρόνος δεν θα είναι ποτέ ο κατάλληλος»

  Κάντε το Επόμενο Βήμα steps infostep  και δώστε στις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης σας Αξία. Μετατρέψτε τις σε Αποδοτικές κινήσεις για την αύξηση των πωλήσεων σας και ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

  Ελάτε να σχεδιάζουμε μαζί και να υλοποιήσουμε τις κατάλληλες λύσεις

  που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας, βασιζόμενοι σε αξιόπιστες εμπορικές εφαρμογές και μοναδικό στόχο την επίτευξη μέγιστης απόδοσης για την Επιχείρηση σας.

  Τηλέφωνα επικονωνίας: 211 850 40 50

  ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩUnisoft A.E. Software-Κεφάλαιο E.R.P.

  Εσείς…

  Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο.
  Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας μηχανογραφικό σύστημα για τη διαχείριση των καθημερινών σας εργασιών.
  Επιθυμείτε να έχετε την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση, ώστε να λαμβάνετε έγκυρα και έγκαιρα κρίσιμες αποφάσεις.
  Η επιχείρησή σας συνεχώς αναπτύσσεται.
  Έχετε υψηλούς στόχους και θέλετε η μηχανογράφηση να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας και να υποστηρίζει το σύνολο των εργασιών σας.
  Χρειάζεστε ένα λογισμικό που να αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρησή σας, από μία εταιρεία που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες σας και έχει λύση για κάθε λειτουργικό σας πρόβλημα.

  Η Unisoft A.E. Software…

  Με μακρόχρονη ιστορία στον ελληνικό χώρο και προηγμένη τεχνολογική υποδομή η Unisoft A.E. Software, παρακολουθεί και διαμορφώνει τις εξελίξεις στον τομέα οργάνωσης και μηχανογράφησης των ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια.
  Με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, των αναγκών & απαιτήσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων, η Unisoft A.E. Software δημιουργήθηκε για τη δική σας εξυπηρέτηση. Χαρακτηριστικό της, η τεχνογνωσία και εξειδίκευση πάνω σε θέματα ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.

   

  Κεφάλαιο E.R.P.

  Το πλέον ολοκληρωμένο ελληνικό πρόγραμμα διαχείρισης εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών.
  Το μηχανογραφικό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση του συνόλου των καθημερινών εργασιών. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης λογισμικού που θα προσφέρει υψηλή ποιότητα, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εξαιρετική ευχρηστία.
  Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP είναι το πρόγραμμα που δημιούργησε η Unisort  με επίκεντρο τη δική σας επιχείρηση. Αναπτύσσεται παράλληλα με αυτή και χαρακτηρίζεται από τεχνογνωσία και εξειδίκευση πάνω σε θέματα ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων. 
  Λειτουργικά πλεονεκτήματα 
  Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP αξιοποιεί πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ταχύτητα, ενώ χρησιμοποιεί πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής για να δώσει τις βέλτιστες λύσεις στα πιο σύνθετα προβλήματα.Ενσωματώνει πλήρως την τεχνολογία Client/Server, παρέχοντας τη δυνατότητα on-line σύνδεσης των υποκαταστημάτων και των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας.Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη στους χρήστες μέσω πρωτοποριακών διαδικτυακών (Internet) υπηρεσιών (e-Services, e-Support, Live Update).

   

  Business Reports – Εργαλείο Πληροφόρησης και Ανάπτυξης

  Παράλληλα, με τα Business Reports είναι δυνατή η παρουσίαση συγκεντρωτικής εικόνας της επιχείρησής σας σε επίπεδο πωλήσεων ή εισπράξεων, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείριση των καθημερινών εργασιών.

  Μπορείτε πλέον εύκολα και γρήγορα να κάνετε συγκρίσεις ανάμεσα σε διάφορες ομάδες δεδομένων, να μελετήσετε τις επικρατέστερες τάσεις, αλλά και να απαντήσετε σε ερωτήσεις μεγάλης βαρύτητας για τη λήψη αποφάσεων σε κάθε σας δραστηριότητα.

   

  Τα υποσυστήματα που περιλαμβάνει: 

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Πελάτες 
  Προμηθευτές 
  Αξιόγραφα
  Γενική Λογιστική 
  Αναλυτική Λογιστική 
  Πάγια 
  Προϋπολογισμοί 

  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Αποθήκη 

  Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού αλφαριθμητικών κωδικών με μέγιστο μήκος 15 ψηφίων και δυνατότητα μεταβολής τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρήση.
   Βοηθητικός κωδικός μήκους 25 ψηφίων.
   Δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστων διαφορετικών (εναλλακτικών) κωδικών ανά είδος.
   Πρόσθετος κωδικός συσχέτισης, 15 ψηφίων, για την παρακολούθηση ομάδων ειδών. Δυνατότητα έκδοσης ενιαίας καρτέλας από διαφορετικούς κωδικούς και πλήρης σειρά συγκεντρωτικών καταστάσεων κατά κωδικό συσχέτισης.
   Δυνατότητα καθορισμού δύο μονάδων μέτρησης ανά είδος με καθοριζόμενη από το χρήστη συσχέτιση μεταξύ τους. Ολοκληρωμένη διαχείριση διαστάσεων (μήκος, πλάτος, ύψος ή και άλλων ειδικών συντελεστών).
   Τήρηση τιμών αγοράς και πώλησης σε ξένο νόμισμα.
   Αναλυτική τήρηση της κωδικοποίησης ανά προμηθευτή και είδος με δυνατότητα αναζήτησης με αυτούς τους κωδικούς κατά την καταχώριση παραστατικών αγορών.

  KEFALAIO ERP ΑΠΟΘΗΚΗ

  Δυνατότητα ένταξης των ειδών σε τιμοκαταλόγους, που σε συνδυασμό με τις περιοχές τιμοκαταλόγων των πελατών (και με ή χωρίς κλιμάκωση ποσοτήτων), διαμορφώνουν το ποσοστό έκπτωσης (ή την τιμή) κατά την τιμολόγηση και την παραγγελιοληψία.
   Ειδικό αρχείο τιμών αγοράς κατά προμηθευτή και τιμών πώλησης κατά πελάτη. Δυνατότητα παρακολούθησης των ημερομηνιών λήξης της ισχύος των τιμοκαταλόγων.
   Αυτοματοποιημένες διαδικασίες αλλαγής τιμών με πολλούς διαφορετικού τρόπους ή και από εξωτερικό αρχείο

  Δυνατότητα καταχώρισης ελεύθερου κειμένου ανά είδος.
   Ανεξάρτητη ή και ενοποιημένη διαχείριση μέχρι 180 αποθηκευτικών χώρων.
   Ταχύτατη καταχώριση ενδοδιακινήσεων από χώρο σε χώρο με αυτόματη δημιουργία κινήσεων εισαγωγής και εξαγωγής.
   Ολοκληρωμένη διαχείριση σύνθετων ειδών (Set).
   Αυτοματοποιημένες διαδικασίες σύνθεσης προϊόντων (μαζική, κατά είδος, κατά την τιμολόγηση κλπ).
   Διαχείριση παρτίδων κατά είδος με δυνατότητα παρακολούθησης ημερομηνιών λήξεως.
   Αναλυτική τήρηση αριθμών σειράς (serial number) κατά είδος. Μαζική καταχώριση συνεχόμενων αριθμών, άμεση προσπέλαση κατά την τιμολόγηση και από τις Αγορές, και αναλυτική τήρηση κινήσεων αγοράς, πώλησης και τελευταίας διακίνησης.
   Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης για είδη που αναμένονται (από παραγγελιοδοσία) ή δεσμεύονται (από παραγγελιοληψία).
   Διαχείριση ειδικών επιβαρύνσεων – φόρων ανά είδος.
   Διαχείριση ειδών εγγυοδοσίας (αναλυτική παρακολούθηση ανά πελάτη, δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης Γενικής Λογιστικής).
   Τήρηση ορίων ασφαλείας ανά είδος και ανά αποθηκευτικό χώρο με ειδικές καταστάσεις ελλείψεων και αναπαραγγελίας.
   Μηνιαία ανάλυση –σε μορφή Ισοζυγίου– στην καρτέλα κάθε προϊόντος.
   Υπολογισμός του κόστους πωληθέντων κάθε πώλησης με δυνατότητα αναδρομικής επανενημέρωσης του ιστορικού κόστους κάθε κίνησης.
   Επτά τρόποι αποτίμησης αποθεμάτων με αυτόματο υπολογισμό και προβολή των αντίστοιχων τιμών (Τελευταία Τιμή, Μέση Σταθμική Τιμή, Μέση Μηνιαία, Κυλιόμενη Μέση, FIFO, LIFO και Πρότυπου κατά μονάδα κόστους).
   Αυτόματη παρακολούθηση μη τιμολογηθέντων ειδών (διακινηθέντα με Δελτία Παραλαβής ή Αποστολής) και ακριβής συνεκτίμησή τους κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων.
   Αυτόματος υπολογισμός πληθώρας αριθμοδεικτών για κάθε είδος όπως: μέσο markup, μικτό κέρδος, απόσβεση (ROI), κυκλοφοριακή ταχύτητα, μέσος χρόνος αποθήκευσης, μέση ηλικία αποθέματος κλπ.
   Κατάσταση μη κινηθέντων ειδών σε οποιοδήποτε ημερολογιακό διάστημα ζητηθεί.
   Προβολή οποιουδήποτε παραστατικού απευθείας από την καρτέλα του είδους.
   Αναλυτική (κατά μήνα) τήρηση στοιχείων προηγούμενης χρήσης με εκτενέστατη συγκριτική ανάλυση σε απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές.
   Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων όπως: καταστάσεις υπολοίπων, ημερολόγια, ισοζύγια, αναλυτικά καθολικά, αναλυτικά ισοζύγια, πληροφοριακές εκτυπώσεις κ.ά.
   Δυνατότητα επεξεργασίας και παρουσίασης της ABC ανάλυσης των ειδών (αναλυτικά, κατά κατηγορία, διάγραμμα Pareto κλπ).
   Καταχώριση φυσικής απογραφής με αυτόματη δημιουργία διορθωτικών κινήσεων, είτε με αναζήτηση είτε με barcode.

  Διαχείριση Ειδών Με Χρώμα – Μέγεθος

   Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. επιτρέπει την παρακολούθηση και τη διακίνηση των ειδών με χρώμα – μέγεθος, παρέχοντας ουσιαστική λύση στις εταιρίες που διαχειρίζονται προϊόντα ένδυσης και υπόδησης και συναφή προϊόντα που απαιτούν αντίστοιχη διαχείριση.
   Με τον ορισμό της παρακολούθησης σε χρώμα / μέγεθος στα στοιχεία του είδους, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία του ορισμού χρωμάτων και μεγεθών.

  KEFALAIO ERP ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑ ΕΙΔΟΣ

  Τα στοιχεία ανά είδος αφορούν την επιλογή προκαθορισμένου μεγεθολογίου (μέχρι 20 θέσεων) και τον καθορισμό μέχρι 24 χρωμάτων, είτε με τη μορφή πενταψήφιων κωδικών είτε με την επιλογή προκαθορισμένου χρωματολογίου.
   Η διαχείριση και η παρακολούθηση των αποθεμάτων, καθώς και η καταχώριση των απογραφών γίνεται σε επίπεδο χρώματος και μεγέθους.
   Στο ίδιο επίπεδο παρακολουθούνται, επίσης, οι συναλλαγές στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων. Η συνολική ποσότητα υπολογίζεται από την επιμέρους ανάλυση των διακινήσεων.
   Αντίστοιχα, στις εκτυπώσεις υπάρχει ανάλυση των κινήσεων του είδους σε χρώμα και μέγεθος.

  αποθηκη-2
  Πωλήσεις/Παραγγελιοληψία 

  Aγορές/Παραγγελιοδοσία 
  Κοστολόγηση Εισαγωγών 
  Εντατική Λιανική 
  Διαχείριση Ταμείων 
  Διαχείριση Πόντων 
  Πωλητές – Εισπράκτορες

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Προδιαγραφές/Παραστατικά Παραγωγής
  Εσωλογιστική Κοστολόγηση 

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

  Report Builder 
  Business Picture 
  Σύνδεση Με VoIP Τηλεφωνικά Κέντρα 

  πηγή unisoft.gr (πρώην altec.gr)

  αποθηκη-1

  Κάντε το επόμενο Βήμα γιατί ο Χρόνος είναι Χρήμα = Infostep ο συνεργάτης σε κάθε σας βήμα
  Επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλ: 211 850 40 50 ή μέσω email ΤΩΡΑ

  ***************************************************************************************************************************************************************************

   

  Δείτε ακόμη …